การสร้างแคมเปญและโฆษณา Google AdWords จาก เมนูสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์

Google ads

เมนูที่ผมพูดถึงก็คือเมนูปกติทั่วไปบนเว็บขายสินค้า ที่ช่วยให้ลูกค้าเข้าถึงสินค้าหรือบริการได้ถูกต้องตามหมวดหมูที่ต้องการ ยกตัวอย่างเช่น

สมมติว่าเว็บไซต์ผมขายอุปกรณ์สำนักงาน โดยมีเมนูหลักและย่อยดังนี้

เมนูหลัก : เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
– เมนูย่อย : โต๊ะทำงาน
– – เมนูย่อยขั้นที่ 2 : โต๊ะทำงานไม้
– – เมนูย่อยขั้นที่ 2 : โต๊ะทำงานเหล็ก
– – เมนูย่อยขั้นที่ 2 : โต๊ะทำงานรูปตัว L
– เมนูย่อย : เก้าอีทำงาน
– เมนูย่อย : ตู้เอกสาร
เมนูหลัก : อุปกรณ์สำนักงาน
– เมนูย่อย : กรรไก
– เมนูย่อย : กระดาษ
– เมนูย่อย : แฟ้มเอกสาร

ตัวอย่างการสร้างแคมเปญและโฆษณา

จากเมนูที่ผมยกตัวอย่างจะเห็นว่า “เมนูหลัก : เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน” มีลำดับเมนู 3 ลำดับด้วยกัน ดังนั้นสามารถนำมาใช้ในการสร้างแคมเปญโฆษณาตาม ลำดับโครงสร้างของบัญชี adwords ได้

ซึ่งสิ่งที่ควรจะนำมาใช้เป็นแคมเปญ ก็คือเมนูหลัก ซึ่งในที่นี้ก็จะมี “เฟอร์นิเจอร์สำหนักงาน” และ “อุปกรณ์สำนักงาน”

ส่วนกลุ่มโฆษณาหากคุณเลือกแคมเปญเป็น “เฟอร์นิเจอร์สำหนักงาน” กลุ่มโฆษณาก็ควรจะมาจากเมนูย่อยเช่น “โต๊ะทำงาน”, “เก้าอีทำงาน” หรือ “ตู้เอกสาร” เป็นต้น

สุดท้ายคือโฆษณา แต่ละโฆษณาคุณสามารถเลือกมาจาก เมนูย่อนขั้นที่ 2 เช่น “โต๊ะทำงานไม้”, “โต๊ะทำงานเหล็ก” และ “โต๊ะทำงานรูปตัว L”

และส่วนสุดท้ายที่เมนูช่วยได้ ก็คีย์เวิร์ดที่จะใช้ในการทำโฆษณา ซึ่งก็คงหนีไม่พ้น “โต๊ะทำงานไม้”, “โต๊ะทำงานเหล็ก” และ “โต๊ะทำงานรูปตัว L” นั่นเองครับ

การเลือกเมนูหลัก หรือ เมนูย่อยใดมาทำโฆษณานั้น ต้องคำนึงถึง 2 สิ่งดังนี้ด้วย

  • เป็นสินค้าขายดี
  • เป็นสินค้าที่มีกำไรสูง

รูปแบบการตั้งชื่อแคมเปญ AdWords

สามารถตั้งตามชื่อหมวดหมู่หลักได้เลยเช่น “เฟอร์นิเจอร์สำหนักงาน”

แต่หากมีการแยกแคมเปญตามสถานที่ตั้งด้วยก็อาจจะตั้งชื่อเป็น

เมนูหลัก + สถานที่ตั้งกลุ่มเป้าหมาย

เช่น “เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน – กรุงเทพ” เป็นต้น

image 52