สอน WordPress

WordPress คือ?

WordPress คือ โปรแกรมออนไลน์ที่ใช้สร้างเว็บไซต์ ซึ่งถ้าจะให้อธิบายให้คนที่เริ่มจากศูนย์ในด้านเว็บไซต์เข้าใจง่ายๆ ก็ต้องรู้จักขั้นตอนในการสร้างเว็บไซต์ก่อน ซึ่งจะทำให้คุณเห็นความแตกต่างของการทำงานแบบใช้ wordpress และไม่ใช้ wordpress เป็นอย่างมาก ทั้งในด้าน ขั้นตอนการทำงานที่น้อยกว่า, ระยะเวลาที่น้อยกว่า และต้นทุนที่น้อยกว่ามากๆ แถมยังไม่ต้องมีความรู้ในด้านโปรแกรมใดๆ เลย

Kollayuth @offy

Kollayuth @offy

16 พฤศจิกายน 2018
1 2 3