รู้จักโครงสร้าง Google Adwords Account อย่างคร่าวๆ

Google ads

เพื่อให้เข้าใจการใช้งาน Google Adwords ได้ง่าย เราจึงจำเป็นต้องรู้โครงสร้าง และ ลำดับขั้นของบัญชี Google Adwords ซึ่งมีส่วนประกอบและลำดับขั้นดังนี้

Account
– แคมเปญ
– – กลุ่มโฆษณา
– – – โฆษณา
– – – – คีย์เวิร์ด

การตั้งค่าอะไรก็ตามในลำดับล่างลงมาจะส่งผลต่อลำดับบนเสมอ

ต่อไปนี้คือการอธิบายส่วนประกอบต่างๆ อย่างคร่าวๆ ครับ

Account คือส่วนตั้งค่าสิ่งต่างๆ เหล่านี้

 • อีเมล์ของคุณ
 • โซนเวลา
 • การตั้งค่าการจ่ายเงิน
 • การตั้งค่าการใช้งานบัญชีร่วมกับผู้อื่น
 • อื่นๆ

แคมเปญ คือส่วนตั้งค่าสิ่งต่างๆ เหล่านี้

 • ตำแหน่งที่ตั้งกลุ่มเป้าหมาย
 • ช่วงเวลาแคมเปญ
 • อุปกรณ์การใช้งานของกลุ่มเป้าหมาย
 • อื่นๆ

กลุ่มโฆษณา คือส่วนตั้งค่าสิ่งต่างๆ เหล่านี้

 • เปิด-ปิดการทำงานโฆษณา
 • อื่นๆ

โฆษณา คือส่วนตั้งค่าสิ่งต่างๆ เหล่านี้

 • ชื่อหัวข้อโฆษณา หรือ คำเชิญชวน
 • คำอธิบายโฆษณา
 • ลิงก์โฆษณาไปยัง landing page
 • ส่วนเสริมอื่นๆ

คีย์เวิร์ด คือส่วนตั้งค่าสิ่งต่างๆ เหล่านี้

กลุ่มคำค้นหาที่ต้องการแสดงโฆษณาไปยังกลุ่มเป้าหมาย