สอน WordPress

วิธีปรับระยะห่างบรรทัดในบทความ โดยไม่ต้องเขียนโค้ด

ในบทความนี้จะพูดถึงวิธีปรับระยะห่างบรรทัดในบทความของ WordPress 5.0 Gutenberg โดยไม่ต้องเขียนโค้ดค่ะ สำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาอ่านบทความนี้ และยังไม่คุ้นเคยกับการใช้งาน WordPress เวอร์ชั่น 5.0 ขึ้นไป มลขอแนะนำให้ท่านอ่านบทความ การสร้างบทความสำหรับผู้เริ่มต้นใช้ WordPress นี้ก่อนค่ะ

@molly

@molly

19 กรกฎาคม 2020
สอน WordPress

วิธีใส่ไฟล์เอกสารในบทความ (ไฟล์ PDF, Word, Excel, Powerpoint)

ในบทความนี้จะพูดถึงวิธีใส่ไฟล์เอกสารในบทความของ WordPress 5.0 Gutenberg ค่ะ สำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาอ่านบทความนี้ และยังไม่คุ้นเคยกับการใช้งาน WordPress เวอร์ชั่น 5.0 ขึ้นไป มลขอแนะนำให้ท่านอ่านบทความ การสร้างบทความสำหรับผู้เริ่มต้นใช้ WordPress นี้ก่อนค่ะ ซึ่งบทความนี้เหมาะสำหรับท่านที่อยากเอา ไฟล์ PDF, Word, Excel, Powerpoint ที่อยู่ในเครื่องคอมมาใส่ในบทความมากๆ ค่ะ

@molly

@molly

1 มิถุนายน 2020
สอน WordPress

ใส่รูปประจำเรื่อง หรือ Feature image ในบทความอย่างไร

ในบทความนี้จะพูดถึงวิธีใส่รูปประจำเรื่อง หรือ Feature image ในบทความของ WordPress 5.0 Gutenberg ค่ะ สำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาอ่านบทความนี้ และยังไม่คุ้นเคยกับการใช้งาน WordPress เวอร์ชั่น 5.0 ขึ้นไป มลขอแนะนำให้ท่านอ่านบทความ การสร้างบทความสำหรับผู้เริ่มต้นใช้ WordPress นี้ก่อนค่ะ

@molly

@molly

25 พฤษภาคม 2020
สอน WordPress

สร้างปุ่ม (Button) ในบทความอย่างไร

ในบทความนี้จะพูดถึงวิธีสร้างปุ่ม (Button) ในบทความของ WordPress 5.0 Gutenberg ค่ะ สำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาอ่านบทความนี้ และยังไม่คุ้นเคยกับการใช้งาน WordPress เวอร์ชั่น 5.0 ขึ้นไป มลขอแนะนำให้ท่านอ่านบทความ การสร้างบทความสำหรับผู้เริ่มต้นใช้ WordPress นี้ก่อนค่ะ

@molly

@molly

5 พฤษภาคม 2020
สอน WordPress

ใส่รูป Cover ในบทความอย่างไร

ในบทความนี้จะพูดถึงวิธีใส่รูป Cover ในบทความของ WordPress 5.0 Gutenberg ค่ะ สำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาอ่านบทความนี้ และยังไม่คุ้นเคยกับการใช้งาน WordPress เวอร์ชั่น 5.0 ขึ้นไป มลขอแนะนำให้ท่านอ่านบทความ การสร้างบทความสำหรับผู้เริ่มต้นใช้ WordPress นี้ก่อนค่ะ

@molly

@molly

4 พฤษภาคม 2020
สอน WordPress

ใส่ไฟล์เสียง mp3 ลงในบทความอย่างไร

ในบทความนี้จะพูดถึงวิธีใส่ไฟล์เสียง mp3 ลงในบทความของ WordPress 5.0 Gutenberg ค่ะ สำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาอ่านบทความนี้ และยังไม่คุ้นเคยกับการใช้งาน WordPress เวอร์ชั่น 5.0 ขึ้นไป มลขอแนะนำให้ท่านอ่านบทความ การสร้างบทความสำหรับผู้เริ่มต้นใช้ WordPress นี้ก่อนค่ะ ซึ่งบทความนี้เหมาะสำหรับท่านที่อยากเอา ไฟล์ mp3 ที่อยู่ในเครื่องคอมมาใส่ในบทความมากๆ ค่ะ

@molly

@molly

24 เมษายน 2020
สอน WordPress

วิธีใส่ Video ในบทความโดยไม่ต้องใช้ปลั๊กอิน

ในบทความนี้จะพูดถึงวิธีใส่ Video โดยไม่ต้องใช้ปลั๊กอินลงในบทความของ WordPress 5.0 Gutenberg ค่ะ สำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาอ่านบทความนี้ และยังไม่คุ้นเคยกับการใช้งาน WordPress เวอร์ชั่น 5.0 ขึ้นไป มลขอแนะนำให้ท่านอ่านบทความ การสร้างบทความสำหรับผู้เริ่มต้นใช้ WordPress นี้ก่อนค่ะ และต้องขอบอกเลยว่าบทความนี้เหมาะสำหรับท่านที่อยากเอา vdo ที่อยู่ในเครื่องคอมมาใส่ในบทความมากๆ ค่ะ

@molly

@molly

15 เมษายน 2020
สอน WordPress

วิธีสร้าง Quote เพื่อเน้นคำพูดและประโยคสำคัญในบทความ

ในบทความนี้จะพูดถึงวิธีสร้าง Quote เพื่อเน้นคำพูดและประโยคสำคัญในบทความของ WordPress 5.0 Gutenberg ค่ะ สำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาอ่านบทความนี้ และยังไม่คุ้นเคยกับการใช้งาน WordPress เวอร์ชั่น 5.0 ขึ้นไป มลขอแนะนำให้ท่านอ่านบทความ การสร้างบทความสำหรับผู้เริ่มต้นใช้ WordPress นี้ก่อนค่ะ

@molly

@molly

14 เมษายน 2020
สอน WordPress

สร้าง Gallery ในบทความอย่างไร โดยไม่ต้องโหลดปลั๊กอินเพิ่ม

ในบทความนี้จะพูดถึงการสร้าง Gallery ในบทความของ WordPress 5.0 Gutenberg ค่ะ สำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาอ่านบทความนี้ และยังไม่คุ้นเคยกับการใช้งาน WordPress เวอร์ชั่น 5.0 ขึ้นไป มลขอแนะนำให้ท่านอ่านบทความ การสร้างบทความสำหรับผู้เริ่มต้นใช้ WordPress นี้ก่อนค่ะ

@molly

@molly

13 เมษายน 2020
สอน WordPress

สร้างตารางในบทความได้อย่างไร

ในบทความนี้จะพูดถึงการสร้างตารางในบทความของ WordPress 5.0 Gutenberg ค่ะ สำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาอ่านบทความนี้ และยังไม่คุ้นเคยกับการใช้งาน WordPress เวอร์ชั่น 5.0 ขึ้นไป มลขอแนะนำให้ท่านอ่านบทความ การสร้างบทความสำหรับผู้เริ่มต้นใช้ WordPress นี้ก่อนค่ะ

@molly

@molly

3 เมษายน 2020
สอน WordPress

วิธีใส่รูปในบทความที่ง่ายสุดๆ

ในบทความนี้จะพูดถึงวิธีใส่รูปในบทความที่ง่ายสุดๆ ของ WordPress 5.0 Gutenberg ค่ะ สำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาอ่านบทความนี้ และยังไม่คุ้นเคยกับการใช้งาน WordPress เวอร์ชั่น 5.0 ขึ้นไป มลขอแนะนำให้ท่านอ่านบทความ การสร้างบทความสำหรับผู้เริ่มต้นใช้ WordPress นี้ก่อนค่ะ

@molly

@molly

2 เมษายน 2020
สอน WordPress

ใส่รูป (Image) บทความใน WordPress 5.0 ต้องทำอย่างไร

ในบทความนี้จะพูดถึงวิธีใส่รูป หรือ Image  ในบทความ ของ WordPress 5.0 Gutenberg ค่ะ สำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาอ่านบทความนี้ และยังไม่คุ้นเคยกับการใช้งาน WordPress เวอร์ชั่น 5.0 ขึ้นไป มลขอแนะนำให้ท่านอ่านบทความ การสร้างบทความสำหรับผู้เริ่มต้นใช้ WordPress นี้ก่อนค่ะ

@molly

@molly

9 กันยายน 2019
สอน WordPress

สร้างคอลัมน์ (Column) ในบทความได้อย่างไร

ในบทความนี้จะพูดถึงวิธีสร้างคอลัมน์ (column) ในบทความ ใน WordPress 5.0 Gutenberg ค่ะ สำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาอ่านบทความนี้ และยังไม่คุ้นเคยกับการใช้งาน WordPress เวอร์ชั่น 5.0 ขึ้นไป มลขอแนะนำให้ท่านอ่านบทความ การสร้างบทความสำหรับผู้เริ่มต้นใช้ WordPress นี้ก่อนค่ะ

@molly

@molly

1 กันยายน 2019
สอน WordPress

วิธีสร้าง List ใน WordPress เวอร์ชั่น 5.0 ขึ้นไปทำอย่างไร

ในบทความนี้จะพูดถึงวิธีสร้าง List ในบทความ ใน WordPress 5.0 Gutenberg ค่ะ สำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาอ่านบทความนี้ และยังไม่คุ้นเคยกับการใช้งาน WordPress เวอร์ชั่น 5.0 ขึ้นไป มลขอแนะนำให้ท่านอ่านบทความ การสร้างบทความสำหรับผู้เริ่มต้นใช้ WordPress นี้ก่อนค่ะ

@molly

@molly

29 สิงหาคม 2019
สอน WordPress

เปลี่ยนสีและขนาดตัวอักษรของย่อหน้า (Paragraph) ใน WordPress Gutenberg ทำอย่างไร

ในบทความนี้จะพูดถึงวิธีเปลี่ยนสีและขนาดตัวอักษรของย่อหน้า (Paragraph) ใน WordPress 5.0 Gutenberg ค่ะ สำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาอ่านบทความนี้ และยังไม่คุ้นเคยกับการใช้งาน WordPress เวอร์ชั่น 5.0 ขึ้นไป มลขอแนะนำให้ท่านอ่านบทความ การสร้างบทความสำหรับผู้เริ่มต้นใช้ WordPress นี้ก่อนค่ะ

@molly

@molly

25 สิงหาคม 2019
1 2