WP_SITEURL คืออะไร ใช้งานอย่างไร

WP_SITEURL คือ ตัวแปรสำหรับตั้งค่า url ของเว็บไซต์เทียบเท่ากับการตั้งค่า “ที่อยู่เวิร์ดเพรส ( URL )” หรือ site url ที่หลังบ้านของ WordPress นั่นเอง

image 47

การใช้งาน WP_SITEURL

เราสามารถตั้งค่าได้ที่ wp-config.php โดยมีการประกาศ ดังนี้

define( 'WP_SITEURL', 'http://example.com' );

จากนั้นเปลี่ยน http://example.com เป็นชื่อโดเมนของเรา

ข้อควรระวัง ห้ามลงท้ายโดเมนด้วย /

และหลังจากที่เราบันทึกไฟล์ wp-confg เรียบร้อยแล้ว เราจะไม่สามารถทำการแก้ไข “ที่อยู่เวิร์ดเพรส ( URL )” ที่หลังบ้านได้อีก

image 48

ใช้งาน WP_SITEURL เมื่อไหร่

  • หากเราตั้งค่า “ที่อยู่เวิร์ดเพรส ( URL )” หรือ site url ผิด เช่น พิมพ์ชื่อโดเมนตัวอักษรตกหล่นไป หรือสลับกัน หลังจากบันทึก เว็บเราจะเข้าไม่ได้ เพราะมันจะพาเราไปตาม url ที่เราตั้งไว้ วิธีแก้ก็คือการตั้งค่า site url ใหม่ด้วยตัวแปร WP_SITEURL นั่นเอง
  • หรืออีกกรณีคือ เราถูกแฮ็กฐานข้อมูล และโดนแก้ site url ให้ชี้ไปที่เว็บอื่น แต่วิธีนี้จะได้ผลก็ต่อเมื่อเราโดนแก้แค่ site url นะครับ เพราะต้นเหตุที่เว็บเราชี้ไปเว็บอื่นมีได้หลายสาเหตุมากครับ